AMNESTY INTERNATIONAL -

Hallandsdistriktet

 

Grupp 168 arbeter med ett eget fångfall, individual at risk (samvets fånge). Vi arbeter även med kampanjer, utställningar, brevskrivning och information om Amnesty.

Vi har möten första måndagen i månaden.Våra möten är öppna, där alla itreserade är välkomna. Möterna är kl. 18:00 i ABF's lokaler på Östertullsgatan 12 i Laholm.

Sedan hösten 2012 är gruppens samvedsfånge Mohammad Al-Qahtani som sitter fänslad för sitt arbete med mänskliga retligheter.

Kontaktperson: Per Wikholm 070-34 40 767

E-mail: per_wikholm@hotmail.com

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Mohammas Al.Qahtani.jpg

Mohammad Al-Qahtan

Åke Sintring.jpg

Åke Sintring

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)